Raven - SBG

RAVEN - SBG is producent van geavanceerde GPS-besturingssystemen voor de meeste uiteenlopende toepassingen in de landbouw. Als Nederlands bedrijf heeft SBG vanaf zijn ontstaan sterk ingespeeld op de hoge eisen die de vooruitstrevende Nederlandse agrarische ondernemers stellen aan hun GPS apparatuur. Een team van specialisten met veelal een agrarische achtergrond werkt dagelijks aan de ontwikkeling, productie en service van onze GPS-systemen. Nauw overleg met de veeleisende gebruikers en intensieve opvolging van resultaten zorgen voor constante verbeteringen en uitbreiding van de mogelijkheden. Gebruiksgemak en betrouwbaarheid staan daarbij centraal.

Geavanceerde GPS-besturingssystemen

Ontdek SBG - Raven

sgb raven vohamij
sbg raven 4